Міжнародний паперовий стандарт базується на німецькому стандарті для паперу DIN. Використовуючи метричну систему, еталонний формат – це лист паперу площею 1 м2 (формат А0). Найпоширенішими форматами є: А1, А2, А3, та ін., ці формати створюються завдяки розрізанню навпіл формату А0, вздовж коротшої сторони. Найчастіше використовується формат А4 (210 х 297 мм). Серія B менш частіше використовується в офісному секторі але підходить для широкого спектру різноманітних ситуацій. Папір серії B (50 см х 70 см) використовується для друку афіш, плакатів та оголошень; формат B5 достатньо часто обирається для друку книжок. Папір серії B, також, використовується для виготовлення конвертів та паспортів. Серія C призначена тільки для виготовлення конвертів. На практиці це виглядає наступним чином: лист, написаний на папері А4 вміщується у С4 конверт, а С4 конверт, в свою чергу, вміщується в більш міцніший B4 конверт.

 

  DIN A DIN B DIN C
0 841 x 1189 1000 x 1414 917 x 1297
1 594 x 841 707 x 1000 648 x 917
2 420 x 594 500 x 707 458 x 648
3 297 x 420 353 x 500 324 x 458
4 210 x 297 250 x 353 229 x 324
5 148 x 210 176 x 250 162 x 229
6 105 x 148 125 x 176 114 x 162
7 74 x 105 88 x 125 81 x 114
8 52 x 74 62 x 88 57 x 81
9 37 x 52 44 x 62 40 x 57
10 26 x 37 31 x 44 28 x 40

Some of the most commonly used Formats (in cm)

90,5 x 125 World Format (B4)
64 x 102 English Format / Tourist poster (B4)

21 x 29,7 Letterhead (A4)
14,8 x 21 Memo (A5)
14,8 x 10,5 Postcard (A6)
16,2 x 11,4 Envelopes (C6)
21 x 10,5 Compliment Cards (A6/5)
22,9 x 11,4 Envelopes (C6/5)

Граматура (інколи, також, відноситься до ваги паперу або до базової ваги) розуміється як вага паперу на одиницю площі паперу. Найчастіша одиниця виміру г/м2.

Фізичні властивості, такі як: міцність, товщина паперу та об’єм залежать від грама тури. Таким чином, наприклад, чим більше граматура, тим більше непрозорість.

Граматури до 170 г/м2 відносять до паперу, від 170 до 600 г/м2 – щільні папери, понад 600 г/м2 – картонна продукція

Для того щоб виміряти цей параметр, використовується цілий діапазон значень (у мікрометрах). Параметр товщини тісно пов'язаний з параметром ваги (вага одного квадратного метра продукції позначається як г/м2). В залежності від приладів, вага продукції може відрізнятись. В інструкціях до кожного приладу є цілий діапазон можливих мас. Зазвичай він коливається в межах 60 та 120 г/м2. Однак, деякі прилади можуть вимірювати не тільки паперову продукцію, але й картонну. Якщо ми не будемо дотримуватись діапазону, зазначеному в інструкціях, ми можемо пошкодити або зовсім зіпсувати вимірювальні прилади.

Питомий об’єм – це відношення товщини до базової ваги.

Більша частина паперової продукції виготовляється відповідно до граматури. Однак, існує продукція, яка виготовляється відповідно до товщини, наприклад, об’ємний книжковий папір. Більша товщина паперу дає продукту більший об’єм та жорсткість при використанні однакової граматури.

Для паперу, який виготовляється механічними методами, целюлоза орієнтована переважно в напряму волокон паперового полотна. В залежності від того, як окремі листи вирізаються з паперового полотна, волокна розташовані паралельно до меншої або більшої сторони листа. Для позначення напряму волокон листа паперу використовують вирази: LG – довша сторона; SG– коротша сторона. Напрям волокон зазвичай позначений на упаковці символом стрілки.

Довша сторона (LG)
Листи паперу вирізаються відносно довжини полотна, а волокна спрямовані паралельно до довшої сторони листа.
Приклад ідентифікації:
70 x 100 см (LG)

Коротша сторона (SG)
Листи паперу вирізаються відносно ширини полотна, а волокна спрямовані паралельно до коротшої сторони листа.
Приклад ідентифікації:
100 х 70 (SG)

У випадку, якщо, напрям волокон не зазначений вочевидь, ви можете дослідити його за допомогою тестів, які приведені нижче.

Тест на розривання
Розривання паперу вздовж напряму волокон виходить легше, а розрив залишається відносно прямим. Розривання в протилежному напряму до волокон виходить складніше, а розрив залишається нерівномірним.

 

Тест на згинання
Виріжте дві прямокутні стрічки паперу (наприклад: довжина 20 см, ширина 3 см). Візьміть їх з самого низу та почніть гойдати їх для перевірки гнучкості. Паперові стрічки з волокнами орієнтованими вздовж довшої сторони мають більшу пружність ніж ті, в яких волокна орієнтовані горизонтально.

 

Тест на вологість
Трошки змочіть стрічку паперу, вона буде завжди звиватись чи згортатись відносно напряму волокон.

 

Нігтьовий тест
Коли ви проводите край паперу між нігтями великого та середнього пальців, то утворюються хвильки. Ці хвильки легко утворюються у випадку, якщо папір був проведений вздовж напряму волокон. Однак, у випадку, якщо папір був проведений перпендикулярно до напряму волокон, утворити хвильки виходить значно важче.