ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЄВРОПАПІР ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ HEINZEL GROUP З ЛИСТОПАДА 2010 РОКУ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Використання веб-сторінок компанії Heinzel HoldingGmbH, 1223 Відень, Ваграмер Штрассе, 28-30 та/або її підрозділів, та/чи дочірніх компаній (всі такі компанії, в майбутньому називаються “<//span>Heinzel”; більш докладно з інформацією ви можете ознайомитись у розділі “Структура володіння”;  усі подібні веб-сторінки в наступному називаються “веб-сторінки Heinzel”) дозволено тільки у відповідності з чинними правилами та умовами захисту персональних даних.

В будь-якому випадку чинні правила та умови захисту персональних даних в будь-який час можуть бути змінені, доповнені чи виправлені, як, наприклад, у зв’язку з придбанням нової продукції і чи послуги. При доступі і/чи використанні будь-якої інформації з веб-сторінок. Ви приймаєте та погоджуєтесь зі змістом чинних Правил та умов про захист персональних даних, їх подальшими змінами та доповненнями. Далі, ви зобов’язані дотримуватися цих правил у зв’язку з використанням веб-сторінок. У випадку, якщо ви не приймаєте чи не погоджуєтеся з будь-яким з вище викладених пунктів в правилах та умовах захисту персональних даних, то використання вами веб-сторінок категорично заборонено. Heinzel має право вносити, змінювати, додавати, оновлювати чи обмежувати чинні правила та умови захисту персональних даних і/чи інформацію, яка міститься на веб-сторінках Heinzel в будь-який час та без будь-яких попередніх попереджувальних інформуваннях. Ця умова, також, застосовується для змінення та доповнення переліку та послуг, чи іншої подібної інформації на веб-сторінках Heinzel.

ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ГАРАНТІЇ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 

Heinzel не має (не несе) ніяких зобов’язань, відповідальності чи гарантій, що стосується відносин достовірності, точності, актуальності чи повноти інформації, розміщеної на веб-сторінках Heinzel. Це, також, розповсюджується на будь-яку іншу інформацію, розміщену третіми особами на веб-сторінках Heinzel. Heinzel не має (не несе) будь-яких зобов’язань чи відповідальності за оновлення інформації на веб-сторінках Heinzel з метою розміщення оновленої інформації (також розміщеної третіми особами), з метою забезпечення достовірності, коректності чи повноти опублікованої інформації (також розміщеної третіми особами), та не несе ніякої відповідальності у зв’язку з вище викладеним.

Будь-який ризик використання веб-сторінок Heinzel лишається на користувачі. Будь-який матеріал чи інформація (також розміщена третіми особами) розміщується без будь-яких гарантій, запевнень чи відповідальності. Відповідно Heinzel не несе (не має) ніяких гарантій, запевнень, ні явно вираженої, ні маючих на увазі, як згідно закону так і інших підстав, по відношенню до сформованих на певному ринку стандартів відносин учасників, використання для відповідної цілі, у тому числі, при відсутності порушення прав власності, комерційної або промислової власності, чи авторських прав. Крім того Heizel не несе (не має) будь-якої відповідальності, гарантій чи запевнень по відношенню безперебійного, своєчасного, гарантованого, чіткого та дійсно визначеного чи безпомилкового функціонування веб-сторінок Heinzel. 

Ви даєте згоду та приймаєте те, що будь-яке завантаження чи аналогічне отримання матеріалів чи інформації (в тому числі розміщеної третіми особами та/або по посиланням на інші веб-сторінки) здійснюється на ваш власний ризик. При цьому ви несете повну відповідальність за будь-які збитки, включаючи, але, не обмежуючись втратою даних чи інших пошкоджень вашій комп’ютерній системі.

Heinzel не несе будь-якої відповідальності за будь-які прямі, опосередковані, чи інші подібні збитки, понесені вами чи будь-якою третьою особою у зв’язку з використанням веб-сторінок Heinzel та їх вмісту. Дане правило розповсюджується також на будь-які інші веб-сторінки чи інші джерела, посилання які містяться на веб-сторінках Heinzel. Також, дане правило розповсюджується на будь-яку відповідальність у зв’язку з використанням, навантаженням чи доступом до будь-якої інформації, матеріалу і тому подібному. Додатково, це правило використовується у відношенні до відповідальності за втрачену вигоду, перерви в діяльності (комерційної діяльності), при втраті збереженої інформації, програм чи іншої інформації і використовується навіть в тому випадку, якщо Heinzel інформує про вірогідну відповідальність за подібні збитки. Дане правило про відсутність відповідальності накладається на будь-які скарги, що витікають із договірних відносин, використовується до запевнень з позадоговірними відносинами і будь-якими іншими скаргами.  

 
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Будучи користувачем веб-сторінок Heinzel, дійсним ви даєте згоду на автоматичну обробку і використання, розміщеної вами інформації, включаючи персональні дані.

Дійсним ви також даєте згоду на обробку і використання ваших даних, введених через форми зворотного зв’язку на веб-сторінках Heinzel, всім компаніям, що входять в холдинг Heinzel Group.

Крім того, дійсним ви однозначно проінформовані і даєте згоду на використання і/чи передачу ваших персональних даних третім особам, в тому числі, Google Analytics, Facebook, Ogone та ін.

Дійсним роз’яснюється, що деякі з веб-сторінок Heinzel надають дані для веб-аналізу  компанії Google Inc. (далі “Google”) Google Analytics. У зв’язку з цим ми інформуємо вас, що Google Analytics використовує “Cookies”. Cookies – це текстові файли, що зберігаються на вашому комп’ютері і дозволяють аналізувати статистику використання веб-сторінок Heinzel. Cookies можуть ідентифікувати ваш комп’ютер, але не можуть визначити вашу особу. Інформація, надана Cookies відносно використання вами веб-сторінок Heinzel (в тому числі ваша IP-адреса) передається і зберігається на сервері Google на території Сполучених Штатів Америки. Google буде використовувати цюінформацію для того, щоб аналізувати ваше відвідування сайтів Heinzel, готувати доповіді про діяльність сайтів і надавати свої послуги у відповідності з встановленими Google правилами та послугами.

Крім того, Google може надавати цю інформацію третім особам, в залежності від обставин, якщо цього вимагає закон чи треті особи аналізують ці дані від імені Google. У відповідності з встановленими Google правилами і вимогами, Google попереджує, що використовує вашу IP-адресу для синхронізації вашої інформації з іншою інформацією Google. Ви можете запобігти використанню Cookies, налаштувавши свій браузер відповідним чином; в цьому випадку ви не можете повністю використовувати всі функції веб-сторінок Heinzel. Використовуючи будь-яку веб-сторінку Heinzel, ви даєте згоду на використання ваших даних Google, згідно опису вище.

В цілому, будь-які дії зв’язані з використанням даних з веб-сторінок Heinzel, захищені актом про захист даних 2000 та іншими відповідними австрійськими законами. 

АВТОРСЬКІ ПРАВА 

Використання веб-сторінок Heinzel дозволяється виключно в інформаційних цілях, для особистого чи комерційного використання. Всі дані з веб-сторінок Heinzel є особистістю Heinzel, незалежно від того, стягується за них плата, чи ні. Будь-яка інтерпретація, розповсюдження, здача в оренду, доступ, видавництво, чи інше використання інформації вимагає попередній письмовий дозвіл Heinzel. Недотримання даного пункту може призвести до порушення прав на торгові марки, авторського права, а також до порушення прав вільної конкуренції чи інших законів. Всі права на дані на веб-сторінках Heinzel належать Heinzel.

ДійснимHeinzel надає свою згоду на використання фотографій для преси, наданих на веб-сторінках Heinzel тільки з обов’язковим посиланням на Heinzel і/чи власника авторських прав (як це описано у відповідному прес-релізі Heinzel) до інших оповіщень.